Qui som

L’empresa es va fundar l’any 2001 amb la intenció d’oferir a tots els seus clients serveis de comptabilitat, fiscalitat, assessorament laboral, a més d’assistència informàtica aplicada a l’empresa per aconseguir una major eficiència en el seu procés productiu, control d’emmagatzematge, rapidesa i efectivitat en tot el control administratiu.

L’any 2012 es constitueix Laboxen i Gestió SL centrada específicament en la prestació de serveis d’assessorament tributari, comptable, financer, mercantil i laboral. Al llarg d’aquests anys amb la nostra dedicació i treball ens hem situat amb una cartera de clients que engloba diferents sectors econòmics com hostaleria, comerç, construcción, noves tecnologies, oficines i despatxos, etc., i amb una clientela de més de 100 empreses a les que poder oferir els nostres serveis amb unes quotes mensuals molt competitives.

Archive resource

Equip

El nostre personal està format amb titulats universitaris amb molta experiència en assessoria i gestió laboral i amb una àmplia formació en temes laborals d’actualitat i en les aplicacions informàtiques més modernes dins aquest àmbit. Oferim els nostres serveis completament personalitzats i adaptats a les necessitats i als objectius de cada un dels clients amb un elevat grau de compromís i competència, el que ens permet donar una ràpida resposta adaptada a les necessitats de cada un d’ells.

Archive resource

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, así como en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento General del Protección de Datos, le/s informa/mos que los datos que se facilitan en este impreso serán tratados por el LABOXEN I GESTIO SL, quedando incorporados a un fichero denominado “Clientes” responsabilidad de LABOXEN I GESTIO SL, donde podrán en su caso dirigirse para ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación o cancelación.