Contable

Analitzem totes les seves dades per a optimitzar la gestió de l’empresa ajudant-los en la seva planificació i organització.

 • Comptabilitat d’acord al PGC amb balanços trimestrals.
 • Confecció i legalització dels llibres oficials.
 • Dipòsit de comptes.
 • Confecció de balanços mensuals.
 • Registre d’IVA.
 • Compta de resultats.
 • Assessorament i supervisió de la comptabilitat.
 • Estat d’origen i aplicació de fons.
 • Informes i anàlisi financer.
 • Actualitzacions de comptabilitats.
 • Presentació de Comptes Anuals en qualsevol Registre Mercantil d’Espanya.

Laboral

Ens encarreguem de tots els tràmits relacionats amb els recursos humans que precisa la seva empresa a part de controlar les obligacions legals amb els seus empleats.

Llegir més

Fiscal

Una visió integral de les circumstàncies personals del client amb la finalitat d’aconseguir millores fiscals per a la seva empresa o pime, a més, adaptant-la al seu règim fiscal i controlant totes les oportunitats d’estalvi d’imposts.

Llegir més

Jurídic

Laboxen i Gestió SL col·labora amb un equip d’advocats experts en les distintes especialitats del dret. Així, posam a disposició de tots els nostres clinets professionals per a resoldre i assessorar qualsevol situació en els difetents `àmbits juridics com son el Mercantil, Laboral, Concursal, Civil, Penal i Contenciós Administratiu.

Llegir més

Informàtics

L’assessoria disposa d’un departament integrant per enginyers informatics que están a la disposición del nostres clients.

Llegir més

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, así como en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento General del Protección de Datos, le/s informa/mos que los datos que se facilitan en este impreso serán tratados por el LABOXEN I GESTIO SL, quedando incorporados a un fichero denominado “Clientes” responsabilidad de LABOXEN I GESTIO SL, donde podrán en su caso dirigirse para ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación o cancelación.