Fiscal

Una visió integral de les circumstàncies personals del client amb la finalitat d’aconseguir millores fiscals per a la seva empresa o pime, a més, adaptant-la al seu règim fiscal i controlant totes les oportunitats d’estalvi d’imposts.

  • Impost de Societats.
  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i models de IRPF.
  • Presentació dels models d’IVA.
  • Operacions Intracomunitàries.
  • Impost de successions i donacions i testamentaris.
  • Imposts locals IAE, IBI, etc.
  • Presentació a la AEAT de qualsevol model en vigència.
  • Assessorament en les inspeccions de Hisenda.
  • Declaracions del règim de mòduls.

Laboral

Ens encarreguem de tots els tràmits relacionats amb els recursos humans que precisa la seva empresa a part de controlar les obligacions legals amb els seus empleats.

Llegir més

Contable

Analitzem totes les seves dades per a optimitzar la gestió de l’empresa ajudant-los en la seva planificació i organització.

Llegir més

Jurídic

Laboxen i Gestió SL col·labora amb un equip d’advocats experts en les distintes especialitats del dret. Així, posam a disposició de tots els nostres clinets professionals per a resoldre i assessorar qualsevol situació en els difetents `àmbits juridics com son el Mercantil, Laboral, Concursal, Civil, Penal i Contenciós Administratiu.

Llegir més

Informàtics

L’assessoria disposa d’un departament integrant per enginyers informatics que están a la disposición del nostres clients.

Llegir més

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, así como en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento General del Protección de Datos, le/s informa/mos que los datos que se facilitan en este impreso serán tratados por el LABOXEN I GESTIO SL, quedando incorporados a un fichero denominado “Clientes” responsabilidad de LABOXEN I GESTIO SL, donde podrán en su caso dirigirse para ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación o cancelación.