Informàtics

L'assessoria disposa d'un departament integrant per enginyers informàtics que estan a la disposició dels nostres clients.

  • Venda de programari: li oferim tota classe de programari: Sistemes operatius, eines d'ofimàtica, antivirus, servidors de correus, etc.
  • Programari a mida: Tu decideixes. Programem les aplicacions en funció de les vostres necessitats i amb la plataforma que més adient (Visual Basic, Delphi, Java, etc).
  • Desenvolupament de plataformes web amb PHP, juntament amb l'objecte Ajax, Javascript i el conegut MySQL. Aquest sistema li permetrà treballar amb base de dades des de l'exterior de les seves oficines, des de qualsevol lloc del món que hi hagi connexió a internet.
  • Plataforma per treballar a través de Terminal Server.
  • Lloguer de programes.

Laboral

Ens encarreguem de tots els tràmits relacionats amb els recursos humans que precisa la seva empresa a part de controlar les obligacions legals amb els seus empleats.

Llegir més

Fiscal

Una visió integral de les circumstàncies personals del client amb la finalitat d’aconseguir millores fiscals per a la seva empresa o pime, a més, adaptant-la al seu règim fiscal i controlant totes les oportunitats d’estalvi d’imposts.

Llegir més

Contable

Analitzem totes les seves dades per a optimitzar la gestió de l’empresa ajudant-los en la seva planificació i organització.

Llegir més

Jurídic

Laboxen i Gestió SL col·labora amb un equip d'advocats experts en les distintes especialitats del dret. Així, posem a disposició de tots els nostres clients professionals per a resoldre i assessorar qualsevol situació en els diferents àmbits jurídics com són el Mercantil, Laboral, Concursal, Civil, Penal i Contenciós Administratiu.

Llegir més

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, así como en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento General del Protección de Datos, le/s informa/mos que los datos que se facilitan en este impreso serán tratados por el LABOXEN I GESTIO SL, quedando incorporados a un fichero denominado “Clientes” responsabilidad de LABOXEN I GESTIO SL, donde podrán en su caso dirigirse para ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación o cancelación.