Fiscal

L’assessoria disposa d’un departament integrat per enginyers informàtics que estan a la disposició dels nostres clients.

Venda de programari.

Oferim tota classe de programari com són els sistemes operatius, eines d’ofimàtica, antivirus, servidors de correus, etc.

Programari a mida.

Programem les aplicacions en funció de les vostres necessitats i amb la plataforma més adient (Visual Basic, Delphi, Java, etc.).

Desenvolupament de plataformes web amb PHP, juntament amb l'objecte AJAX, JavaScript i en conegut MySQL

Aquest sistema li permetrà treballar amb base de dades des de l’exterior de les seves oficines, des de qualsevol lloc del món que hi hagi connexió a internet.

Plataforma per treballar a través de Terminal Server.

Lloguer de programes.

Quins altres serveis oferim?

Laboral

Ens encarreguem de tots els tràmits relacionats amb els recursos humans i les obligacions legals.

Fiscal

La finalitat és aconseguir millores fiscals per a l’empresa.

Comptable

Analitzem les dades per optimitzar la gestió de l’empresa.

Jurídic

Posem a disposició dels nostres clients un equip d’advocats per resoldre i assessorar qualsevol situació en els diferents àmbits jurídics.